Groepskracht heeft ook een Facebookpagina - klik hier om deze pagina te bekijken en je aan te sluiten. 

Groepskracht

Groepskracht powered by Touch of Matrix is ontstaan vanuit de wens en behoefte om meer mensen te kunnen helpen bij het vergroten van het bewustzijn. Uit ervaring is gebleken dat een groep deelnemers een groot en krachtig veld creëert dat er voor zorgt dat er snel en diepgaand gewerkt kan worden. Anders gezegd: door gebruik te maken van de bundeling van de individuele kracht en collectiviteit van de groep, ontstaat een groot en krachtig energieniveau. Met een paar grondbeginselen van de methodiek TOM zorgen we er voor dat iedereen bij kan dragen aan de verbondenheid die nodig is. Oplossen en helpen in één. We creëren een veilige, krachtige en liefdevolle omgeving, een veld van informatie. Intentie is daarbij belangrijk, intuïtie versus ratio. Het is de kracht die verandering in gang zet. De basisgedachte is: wat individueel gebeurt, gebeurt ook bij u, het collectief resoneert in u.
Vanzelfsprekend zijn veiligheid en privacy gewaarborgd en bent u altijd in vertrouwde handen want ieder Groepskracht evenement wordt verzorgd door twee ervaren Touch of Matrix therapeuten.

Voor wie is Touch of Matrix Groepskracht geschikt? Voor iedereen die zich geblokkeerd voelt door angst, pijn, ziekte, stress of trauma en zich bewust is van de kracht van het collectief. Door te luisteren naar de innerlijke wijsheid ontstaat ruimte om doeltreffend aan de slag te gaan met blokkades. Dat is overigens niet op één niveau, maar op alle niveaus, zoals fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Touch of Matrix gaat snel tot de kern van het probleem.

Door wie wordt Groepskracht gegeven? Deze vorm van werken met Touch of Matrix is door Günther overgedragen aan speciaal hiervoor opgeleide therapeuten. Op dit moment zijn dat er acht. Namelijk Monique Hersbach, Janka van der Lande, Pomme Termond, Chantal Uphoff, Janny Jansen, Astrid Vester, Joyce Pieper en Sjoukje Koetje.

Hoe ziet deze dag eruit? In principe staat tijdens Groepskracht, dat plaatsvindt in groepen van maximaal 12 deelnemers, niet één bepaald thema centraal, maar we laten gebeuren wat er gebeuren mag. Alle deelnemers arriveren uiterlijk 9.45 uur en we maken informeel kennis met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee. Tevens handelen we de administratieve zaken af. Om 10:00 uur starten we met Groepskracht. We maken verbinding met elkaar, u krijgt wat technieken aangereikt om zelf bij te dragen aan de processen en na de inleiding zal het eerste thema zich aandienen. De intentie zal richting geven aan de thema’s die zich manifesteren. Het thema van de ene deelnemer is, zo zal blijken, verbonden met dat van andere deelnemers. Op deze manier kunnen er bij alle deelnemers op zeer subtiele en zachte wijze blokkades verwijderd worden; heling door bewustwording. Wie werkt aan zijn of haar thema, blokkades loslaat, heelt als het ware ook het collectief.
Om 13.00 uur zullen we een gezonde, vegetarische lunch nuttigen en vanaf 14.00 uur volgen we opnieuw het proces.

Praktische zaken. Deze dag kost 160 euro incl. btw en inclusief vegetarische lunch. U tekent een Informed Consent (hierin is o.a. opgenomen dat u weloverwogen en goed geinformeerd deel neemt). 
Aanmelden kan door middel van een email aan de organiserende therapeuten zoals aangegeven in de agenda. Geef in de email uw naam, uw telefoonnummer en de datum waarop u wenst deel te nemen aan. 

VOOR DATA KLIK HIER

Alle Groepskracht therapeuten hebben een eigen praktijk en kennen hun verantwoordelijkheid met betrekking tot verzekeringen, Wkkgz, praktijkcodes en ethische codes. Mede daarom is het ondertekenen van het informed consent verplicht.

Klik hier om de pagina te openen met data en locaties Groepskracht powered by Touch of Matrix
 

Lees hieronder de recensies:

Wat een prachtige ervaring de Touch of Matrix groepskracht! 
Mooi aan deze dag en deze manier van werken, is dat je in gezamenlijkheid werkt aan je individuele vraag. Het is wonderlijk hoe snel je als groep een veilige basis creëert en een veld van waaruit alles in beweging kan komen. De bewuste en onbewuste vragen vinden elkaar als vanzelf in het proces. Ze versterken elkaar en maken plaats voor nieuwe mooie bewegingen. Ik vond het een super mooie dag!  We hebben als groep elkaar ondersteund en veel opgeruimd. Ik ging met een blij en licht gevoel naar huis. Fijne begeleiding en een absolute aanrader voor iedereen!  Hélène

Toen ik de advertentie in de krant zag van de cursus: Groepskracht Touch of Matrix voelde ik direct hier wil ik naar toe. De dag erop heb ik me direct op gegeven. Eigenlijk wist ik niet wat ik kon verwachten, ik stapte er blanco in. Na een voorstel rondje zetten we de groepsenergie neer. Deze voelde heel krachtig en fijn, iedereen in verbinding met elkaar. Na een korte meditatie werd ons gevraagd waar we aan wilden werken (thema ) en wat we aan het eind van de dag wilden bereiken. Voor mij was het thema angst. Hierbij mochten we alles benoemen ... angst voor ziekte, uit het lichaam gaan en er niet goed in terug komen enz. Met wat hulp wilde ik aan het eind van de dag GEZIEN en GEHOORD worden!!! Nou ik heb me gezien en gehoord gevoeld!! Ik voelde me geraakt en kwetsbaar door de liefdevolle manier waarop iedereen met elkaar omging. Wat ik zag was dat er veel veranderd was bij iedereen. De gezichtsuitdrukkingen waren zacht, ontspannen, liefdevol!!! Bij mij was er vooral ook gewerkt aan hoe het zou zijn in mijn lichaam te zijn, wat ik op een gegeven moment na emoties te hebben losgelaten hierop, ook echt voelde. En dan nu mijn leuke, prettige ervaring. De donderdag daarna ging ik naar een klankschaalconcert. Al van het moment dat ik daar binnen was voelde ik mijn energie stromen. Ook tijdens het concert bleef ik aanwezig in mijn lichaam en voelde ik mijn lichaam en wat er gebeurde.
Voor mij een mooie, bijzondere ervaring !!!! Ria

 

Groepskracht TOM, zaterdag 13 mei 2017, Den Haag

Nog voordat ik de basismodule TOM had gedaan in Enschede, opleidingscentrum Touch of Matrix, had ik mij al ingeschreven voor een groepskracht-dag een week later bij Janny Jansen. Niet wetende wat ik van dit alles kon verwachten.
De 3 dagen in Enschede waren indrukwekkend, maar tot mijn verbazing de groepskracht bijeenkomst zeker niet minder! Ik dacht dat ik alles wel had meegemaakt tijdens een intense 3-daagse in Enschede,  maar wat was dit voor mij een verdieping. Nooit gedacht!

Hier werd mij door middel van een eenvoudige oefening pas duidelijk wat 'Matrix' nu eigenlijk betekent, hoe wij met elkaar en alles om ons heen verbonden zijn, één groot netwerk.

Maar ook dat wij zelf zijn opgebouwd vanuit of rondom een matrix. Wát een ingewikkeld begrip eigenlijk...

Matrix, ik heb even gegoogeld, betekent o.a. ook 'baarmoeder', en dat vind ik eigenlijk nog de mooiste omschrijving aangezien de baarmoeder de plek is waar nieuw leven ontstaat. Maar ook een plek die 'verborgen' en veilig is. Ik vind dat een mooi beeld. En zou het kunnen zijn dat wij daar op die onbewust bekende en tegelijk onbekende en onbegrijpelijke plek - een metafoor van het verborgen onbekende - contact maken met de leegte, het kwantumveld, het veld van alle mogelijkheden en dus met oneindige schepping en creatie?

Mijn ervaringen hebben mij er in ieder geval van overtuigd dat de intelligentie van mijn onderbewustzijn, waarvan ik geloof dat die mijn lichaam heeft geschapen, ook exact weet hoe het mijn lichaam geneest, herstelt en bestuurt. Ik was, en ben nog steeds, erg onder de indruk te merken hoe gretig mijn lijf zélf aangeeft terug te willen naar de oorsprong van wie ik werkelijk ben: heel en vrij!

Ook bijzonder te merken dat de thema's van alle deelnemers in wezen dezelfde waren. We zijn echt verbonden en één.

Met speciale dank aan Janny, die samen met Monique de dag perfect heeft begeleid. Janny, zoals ik haar ken: liefdevol, betrokken, doortastend en met zeer veel humor.

Maar natuurlijk jullie beiden dank voor deze onvergetelijke dag!

Christine


In deze vlog vertellen we over Groepskracht