Hoe word je Touch of Matrix therapeut

Ben je al therapeut in opleiding volgens systeem 2017? klik hier

Wil je deze behandelmethode gebruiken binnen je bestaande of nieuwe praktijk dan kun je Touch of Matrix therapeut worden. Je sluit je dan aan bij de ruim 150 therapeuten die al met deze methodiek werken. 

Het traject is als volgt:

 • Stap 1 – 3 daagse training
 • Stap 2 – supervisie bijeenkomst en 2 dagen training
 • Stap 3 – supervisie bijeenkomst, 1 dag training en examen
 • Diplomauitreiking

In de periode tussen Stap 1 en het examen neem je deel aan minimaal één van de Specials.
Zo kun je de opleiding aan laten sluiten op jouw interesses, talenten en behoeftes.

(Klik op de afbeelding voor een groter beeld)

 

Overige informatie en voorwaarden:

 • Voor afronding van het traject dien je het boek te lezen
 • Er worden gedurende het traject behandelverslagen gemaakt om de progressie in kaart te brengen
 • Stap 3: de intervisiebijeenkomst, deelname Op Koers en het examen dien je af te ronden binnen 6 maanden
 • Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd kom je naar de diplomauitreiking voor afronding van het traject.
 • Bij de diplomauitreiking teken je de licentieovereenkomst waarin vastgelegd is dat je de naam Touch of Matrix mag gebruiken om jezelf te profileren als therapeut.
 • Daarmee conformeer je je ook aan het eenmaal per jaar deelnemen aan een nascholingsdag. Kijk hiervoor in onze agenda.
 • Iedere therapeut ontvangt in januari een factuur zijnde licentiekosten voor dat jaar. In 2018 is dat 155 euro inclusief btw. Daarin zijn de kosten voor de verplichte deelname aan een nascholingsdag opgenomen en een vergoeding voor het gebruik van de naam Touch of Matrix zoals vastgelegd in de met de therapeut afgesloten overeenkomst.

Intake

Veel therapeuten maken gebruik van een intakeformulier inclusief Informed Consent. Je kunt hier klikken om het intakeformulier te downloaden zoals Günther die gebruikte.

 

Goed om te weten

 • Elke therapeut moet jaarlijks deelnemen aan een van onze nascholingsdagen. Bij niet verschijnen op een van de nascholingsdagen vervalt het therapeutschap en wordt de toestemming voor het gebruik van de Touch of Matrix-naam automatisch ingetrokken.
 • Het Touch of Matrix opleidingscentrum behoudt zich het recht alle therapeuten in de loop der jaren opnieuw op te roepen voor een vaardigheidstest.
 • Touch of Matrix heeft het recht het therapeutschap en het daarbij behorende recht op gebruik van de naam direct in te trekken wanneer de therapeut handelt in strijd met het protocol of wanneer deze moedwillig blijk geeft zich niet te willen houden aan het Touch of Matrix gedachtegoed.
 • Touch of Matrix behoudt zich te allen tijde het recht de voorwaarden met betrekking op het therapeutschap bij te stellen en/of aan te scherpen.
 • Touch of Matrix behoudt zich het recht voor incidenteel, met onderbouwing, af te wijken van de voorwaarden.