10 jaar Touch of Matrix

Stappen tot Touch of Matrix therapeut

Heb je al een basismodule (stap 1) gevolgd dan is het helaas niet meer mogelijk om nu nog door te stromen tot Touch of Matrix therapeut.
We nodigen je van harte uit voor de leergangen Touch of Matrix 2020. Geef bij aanmelding even aan dat je al delen van de opleiding gevolgd hebt.

Zit je in het traject tot Touch of Matrix therapeut en heb je nog niet alle stappen ingepland: 
Je komt op een pagina met alle data voor Stap 2, Stap 3, examen en de diplomauitreiking.
 

info vanaf supervisie:
Tijdens de Supervisie behorend bij Stap 2 worden de vragen die betrekking hebben op Stap 1 beantwoord. Er volgt een korte herhaling van Stap 1 en je geeft, als er voldoende tijd is, een medecursist een behandeling. Ook worden er instructies gegeven hoe een verslag gemaakt dient te worden. Er wordt een document uitgereikt met richtlijnen. Je maakt thuis een verslag van deze behandeling en stuurt deze voor feedback naar de mentor. Je krijgt het verslag gecorrigeerd c.q. aangevuld terug. Deze tips kun je later gebruiken voor vervolgverslagen. 

Na deelname aan de Wegwijzers begin je met het maken van 3 behandelverslagen volgens de richtlijnen die je kreeg tijdens de Supervisie Stap 2.

Stap 3 betaat uit vier onderdelen:

 • Supervisie
 • Op Koers dag
 • Examen
 • Diplomauitreiking

De 3 verslagen die je gemaakt hebt na Wegwijzers worden een week voordat je naar de SV Stap 3 gaat, naar de betreffende mentor gestuurd. Deze mentor neemt de verslagen door en geeft aan of ze akkoord zijn. Indien niet akkoord: bijwerken aan de hand van tips en aanwijzingen en meenemen naar SV. Indien wel akkoord is er geen verdere actie nodig. Alle tips en aanwijzingen kun je gebruiken voor de volgende verslagen. 

Tijdens de Supervisie Stap 3 worden wederom eventuele vragen die er zijn door de mentor beantwoord. Er is een korte herhaling van het geheel, vooral van de 2-daagse ‘Wegwijzers’.   

Tijdens de 1-daagse ‘Op Koers’ in Enschede frissen we alles nog eens op. Er is een visualisatie, informatie over je praktijk, het therapeutschap en hoe het examen in zijn werk gaat. 

 • Na die ‘Op Koers-dag’ maak je nog 3 verslagen. 
 • Let op: je hebt nu in totaal 7 verslagen, 3 daarvan moeten van een en dezelfde persoon zijn. Er mag ook een behandeling van een dier, een afstandsbehandeling en/of een zelfbehandeling bij zijn.
 • Alle verslagen (dus ook de 4 die door de mentor beoordeeld zijn) worden een week voor het examen naar de examinator gestuurd. 
 • De examinator beoordeelt de verslagen en neemt deze ca. 2 dagen voor het examen samen met jou door. Dit gebeurt telefonisch. Je hebt dan de gelegenheid enkele zaken toe te lichten. De examinator geeft na het gesprek meteen de uitslag of de verslagen voldoende zijn. Als er eventueel opmerkingen of onduidelijkheden over de verslagen zijn, kan de examinator informatie opvragen bij mentor.
 • Voor het examen dien je het boek Touch of Matrix, bewustzijn in beweging, gelezen te hebben.
 • Je legt het examen af.
 • Heb je het examen goed gedaan dan hoor je meteen of je geslaagd bent. Dit wordt door de examinator gecommuniceerd met de Touch of Matrix organisatie.
 • Je meldt je via de website aan voor de diploma-uitreiking om je opleiding af te ronden. Je tekent de licentieovereenkomst waarin vastgelegd is dat je de naam Touch of Matrix mag gebruiken om jezelf te profileren als therapeut. Na de administratieve handelingen gaan we het behaalde therapeutschap vieren. Als je het leuk vindt kun je iemand meenemen.

Na het voltooien van Stap 1 maar vóór het examen neem je deel aan één van de Stralen (Specials).

Intake

Veel therapeuten maken gebruik van een intakeformulier inclusief Informed Consent. Je kunt hier klikken om het intakeformulier te downloaden zoals Günther dat gebruikte.
In de loop van 2020 presenteren we het vernieuwde, bij onze methode passende, intakeformulier.

 

Goed om te weten

 • Elke therapeut moet jaarlijks deelnemen aan een van onze nascholingsdagen. Bij niet verschijnen op een van de nascholingsdagen vervalt het therapeutschap en wordt de toestemming voor het gebruik van de Touch of Matrix-naam automatisch ingetrokken.
 • Het Touch of Matrix opleidingscentrum behoudt zich het recht alle therapeuten in de loop der jaren opnieuw op te roepen voor een vaardigheidstest.
 • Touch of Matrix heeft het recht het therapeutschap en het daarbij behorende recht op gebruik van de naam direct in te trekken wanneer de therapeut handelt in strijd met het protocol of wanneer deze moedwillig blijk geeft zich niet te willen houden aan het Touch of Matrix gedachtegoed.
 • Touch of Matrix behoudt zich te allen tijde het recht de voorwaarden met betrekking op het therapeutschap bij te stellen en/of aan te scherpen.
 • Touch of Matrix behoudt zich het recht voor incidenteel, met onderbouwing, af te wijken van de voorwaarden.