10 jaar Touch of Matrix

Touch of Matrix Groepskracht is volwassen geworden en heeft nu een eigen website: klik hier.

Groepskracht heeft ook een Facebookpagina - klik hier om deze pagina te bekijken en je aan te sluiten. 

Van betekenis zijn, willen we dat niet allemaal? En zou jij dat willen zijn tijdens een groepsevenement waarin je kunt oplossen en helpen in één? Dan is Touch of Matrix Groepskracht echt iets voor jou. Je werkt op deze dag aan jezelf maar zet je ook in voor de groep en het collectief. Andersom is dat echter ook zo, de groep en het collectief zijn er voor jou! Er wordt op een Groepskrachtdag niet gefocust op een groepsthema, het is de individueel uit te spreken intentie die richting geeft aan de dag. Het thema van de ene deelnemer is echter, zo zal blijken, toch verbonden met dat van andere deelnemers. Dat is de kracht van het universum waarin zich alle informatie bevindt. En hoe zou het zijn om thema’s op te lossen, blokkades los te laten en dan ook het collectief te helen?

Voor wie? Iedereen die zich aangetrokken voelt tot deze manier van behandelen, het bundelen van de krachten van het individu en het collectief, kan deelnemen aan deze evenementen. Zij die zich aangetrokken voelen tot een meer persoonlijke en individuele behandeling verwijzen we graag door naar 1 van de ruim 180 therapeuten.

Door wie? Deze vorm van werken met Touch of Matrix is door Günther en Ria overgedragen aan speciaal hiervoor opgeleide therapeuten zodat je je in vertrouwde handen weet.

Om je optimaal te informeren is een speciale website gemaakt voor Touch of Matrix Groepskracht.