Groepskracht heeft ook een Facebookpagina - klik hier om deze pagina te bekijken en je aan te sluiten. 

Groepskracht

Van betekenis zijn, willen we dat niet allemaal? En zou jij dat willen zijn tijdens een groepsevenement waarin je kunt oplossen en helpen in één? Dan is Touch of Matrix Groepskracht echt iets voor jou. Je werkt op deze dag aan jezelf maar zet je ook in voor de groep en het collectief. Andersom is dat echter ook zo, de groep en het collectief zijn er voor jou! Er wordt op een Groepskrachtdag niet gefocust op een groepsthema, het is de individueel uit te spreken intentie die richting geeft aan de dag. Het thema van de ene deelnemer is echter, zo zal blijken, toch verbonden met dat van andere deelnemers. Dat is de kracht van het universum waarin zich alle informatie bevindt. En hoe zou het zijn om thema’s op te lossen, blokkades los te laten en dan ook het collectief te helen?

Voor wie? Iedereen die zich aangetrokken voelt tot deze manier van behandelen, het bundelen van de krachten van het individu en het collectief, kan deelnemen aan deze evenementen. Zij die zich aangetrokken voelen tot een meer persoonlijke en individuele behandeling verwijzen we graag door naar 1 van de ruim 180 therapeuten.

Door wie? Deze vorm van werken met Touch of Matrix is door Günther en Ria overgedragen aan speciaal hiervoor opgeleide therapeuten. Op dit moment zijn dat er vijf. Namelijk Monique Hersbach, Pomme Termond, Janny Jansen, Astrid Vester, en Joyce Pieper.
Ieder evenement wordt begeleid door twee van deze ervaren therapeuten zodat je je in vertrouwde handen weet.

Hoe ziet deze dag eruit? Groepskracht vindt plaats in groepen van maximaal 12 deelnemers. Alle deelnemers arriveren uiterlijk 9.45 uur en we maken informeel kennis met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee. Tevens handelen we de administratieve zaken af. Om 10:00 uur starten we met Groepskracht. We maken verbinding met elkaar, je krijgt een techniek aangereikt om zelf bij te dragen aan de processen en na de inleiding zal het eerste thema zich aandienen. Om 13.00 uur zullen we een gezonde, vegetarische lunch nuttigen en vanaf 14.00 uur volgen we opnieuw het proces.

Praktische zaken. Deze dag kost 160 euro incl. btw en inclusief vegetarische lunch. Je tekent een Informed Consent (hierin is o.a. opgenomen dat je weloverwogen en goed geïnformeerd deelneemt). 
Aanmelden kan door middel van een email aan de organiserende therapeuten zoals aangegeven in de agenda. Geef in de email je naam, je telefoonnummer en de datum waarop je wenst deel te nemen aan. 

VOOR DATA KLIK HIER

Alle Groepskracht therapeuten hebben een eigen praktijk en kennen hun verantwoordelijkheid met betrekking tot verzekeringen, Wkkgz, praktijkcodes en ethische codes. Mede daarom is het ondertekenen van het informed consent verplicht.

 

Klik hier om de pagina te openen met data en locaties Touch of Matrix Groepskracht.
 

Lees hieronder de recensies:

Wat een prachtige ervaring de Touch of Matrix groepskracht! 
Mooi aan deze dag en deze manier van werken, is dat je in gezamenlijkheid werkt aan je individuele vraag. Het is wonderlijk hoe snel je als groep een veilige basis creëert en een veld van waaruit alles in beweging kan komen. De bewuste en onbewuste vragen vinden elkaar als vanzelf in het proces. Ze versterken elkaar en maken plaats voor nieuwe mooie bewegingen. Ik vond het een super mooie dag!  We hebben als groep elkaar ondersteund en veel opgeruimd. Ik ging met een blij en licht gevoel naar huis. Fijne begeleiding en een absolute aanrader voor iedereen!  Hélène

Toen ik de advertentie in de krant zag van de cursus: Groepskracht Touch of Matrix voelde ik direct hier wil ik naar toe. De dag erop heb ik me direct op gegeven. Eigenlijk wist ik niet wat ik kon verwachten, ik stapte er blanco in. Na een voorstel rondje zetten we de groepsenergie neer. Deze voelde heel krachtig en fijn, iedereen in verbinding met elkaar. Na een korte meditatie werd ons gevraagd waar we aan wilden werken (thema ) en wat we aan het eind van de dag wilden bereiken. Voor mij was het thema angst. Hierbij mochten we alles benoemen ... angst voor ziekte, uit het lichaam gaan en er niet goed in terug komen enz. Met wat hulp wilde ik aan het eind van de dag GEZIEN en GEHOORD worden!!! Nou ik heb me gezien en gehoord gevoeld!! Ik voelde me geraakt en kwetsbaar door de liefdevolle manier waarop iedereen met elkaar omging. Wat ik zag was dat er veel veranderd was bij iedereen. De gezichtsuitdrukkingen waren zacht, ontspannen, liefdevol!!! Bij mij was er vooral ook gewerkt aan hoe het zou zijn in mijn lichaam te zijn, wat ik op een gegeven moment na emoties te hebben losgelaten hierop, ook echt voelde. En dan nu mijn leuke, prettige ervaring. De donderdag daarna ging ik naar een klankschaalconcert. Al van het moment dat ik daar binnen was voelde ik mijn energie stromen. Ook tijdens het concert bleef ik aanwezig in mijn lichaam en voelde ik mijn lichaam en wat er gebeurde.
Voor mij een mooie, bijzondere ervaring !!!! Ria

 

Groepskracht TOM, zaterdag 13 mei 2017, Den Haag

Nog voordat ik de basismodule TOM had gedaan in Enschede, opleidingscentrum Touch of Matrix, had ik mij al ingeschreven voor een groepskracht-dag een week later bij Janny Jansen. Niet wetende wat ik van dit alles kon verwachten.
De 3 dagen in Enschede waren indrukwekkend, maar tot mijn verbazing de groepskracht bijeenkomst zeker niet minder! Ik dacht dat ik alles wel had meegemaakt tijdens een intense 3-daagse in Enschede,  maar wat was dit voor mij een verdieping. Nooit gedacht!

Hier werd mij door middel van een eenvoudige oefening pas duidelijk wat 'Matrix' nu eigenlijk betekent, hoe wij met elkaar en alles om ons heen verbonden zijn, één groot netwerk.

Maar ook dat wij zelf zijn opgebouwd vanuit of rondom een matrix. Wát een ingewikkeld begrip eigenlijk...

Matrix, ik heb even gegoogeld, betekent o.a. ook 'baarmoeder', en dat vind ik eigenlijk nog de mooiste omschrijving aangezien de baarmoeder de plek is waar nieuw leven ontstaat. Maar ook een plek die 'verborgen' en veilig is. Ik vind dat een mooi beeld. En zou het kunnen zijn dat wij daar op die onbewust bekende en tegelijk onbekende en onbegrijpelijke plek - een metafoor van het verborgen onbekende - contact maken met de leegte, het kwantumveld, het veld van alle mogelijkheden en dus met oneindige schepping en creatie?

Mijn ervaringen hebben mij er in ieder geval van overtuigd dat de intelligentie van mijn onderbewustzijn, waarvan ik geloof dat die mijn lichaam heeft geschapen, ook exact weet hoe het mijn lichaam geneest, herstelt en bestuurt. Ik was, en ben nog steeds, erg onder de indruk te merken hoe gretig mijn lijf zélf aangeeft terug te willen naar de oorsprong van wie ik werkelijk ben: heel en vrij!

Ook bijzonder te merken dat de thema's van alle deelnemers in wezen dezelfde waren. We zijn echt verbonden en één.

Met speciale dank aan Janny, die samen met Monique de dag perfect heeft begeleid. Janny, zoals ik haar ken: liefdevol, betrokken, doortastend en met zeer veel humor.

Maar natuurlijk jullie beiden dank voor deze onvergetelijke dag!

Christine


In deze vlog vertellen we over Groepskracht