Hoe word je Touch of Matrix therapeut

Opleidingsstappen

Stap 1 gedaan? Door naar Stap 2. 
Er dient minimaal 4 weken te zitten tussen deelname Stap 1 en Supervisie (SV) Stap 2. De maximale tijdsduur tussen Stap 1 en SV Stap 2 is 12 maanden. Zijn de 12 maanden overschreden? Neem contact op.  

 • Ga op de website naar Stap 2. 
 • Daar kies je een datum voor de Supervisie Stap 2 en een datum voor de Wegwijzers en meld je, meteen voor beide, aan. Dat betekent om technische redenen dat je twee aanmeldformulieren invult en verzendt. Let bij het plannen op de volgorde: je neemt eerst deel aan de Supervisie. 
 • Zijn er vragen? Stel ze uitsluitend via email info@touchofmatrix.nl
 • Tijdens de Supervisie worden alle vragen die er zijn beantwoord. Er volgt een korte herhaling van Stap 1 en je geeft een medecursist een behandeling. Ook worden er instructies gegeven hoe een verslag gemaakt dient te worden. Er wordt een document uitgereikt met richtlijnen. Je maakt thuis een verslag van deze behandeling en stuurt deze voor feedback naar de mentor. Je krijgt het verslag gecorrigeerd cq. aangevuld terug. Deze tips kun je later gebruiken voor vervolgverslagen. 
 • Neem deel aan de 2 daagse Stap 2 ‘Wegwijzers in Enschede waar je al voor aangemeld bent.

Ga je nu of wellicht later voor het Therapeutschap? Dan kun je alvast beginnen met het maken van 3 behandelverslagen. Tijdens Stap 3 komen we hierop terug.

Stap 3 
Er dient minimaal 4 weken te zitten tussen deelname Stap 2 en SV Stap 3. De maximale tijdsduur tussen Stap 2 en SV Stap 3 is 6 maanden. 6 maanden overschreden? Neem contact op.  

 • Ga op de website naar Stap 3.
 • Daar kies je een datum voor Supervisie Stap 3 (dat hoeft niet bij dezelfde mentor te zijn als bij SV Stap 2 – dat mag natuurlijk wel) en een datum voor de ‘Op Koers dag’ en meld je, meteen voor beide, aan. Dat betekent om technische redenen dat je twee aanmeldformulieren invult en verzend. Let op de volgorde: je neemt ook nu eerst deel aan de Supervisie. 
 • Zijn er vragen? Stel ze uitsluitend via email info@touchofmatrix.nl
 • De 3 verslagen die je gemaakt hebt na Wegwijzers worden een week voordat je naar de SV Stap 3 gaat, naar de betreffende mentor gestuurd. Deze mentor neemt de verslagen door en geeft aan of ze accoord zijn. Indien niet accoord: bijwerken aan de hand van tips en aanwijzingen en meenemen naar SV. Indien wel accoord is er geen verdere actie nodig. Alle tips en aanwijzingen kun je gebruiken voor de volgende verslagen. 
 • Je gaat naar de Supervisie voor Stap 3. Hier worden wederom eventuele vragen die er zijn door de mentor beantwoord. Er is een korte herhaling van het geheel, vooral van de 2 daagse ‘Wegwijzers’.   
 • Je komt naar de 1 daagse ‘Op Koers’ in Enschede. Tijdens deze dag krijg je een herhaling van het geheel, (visualisatie), en heel veel informatie over je praktijk, het therapeutschap en hoe het examen in zijn werk gaat. 
 • Na de ‘Op Koers-dag’ maak je nog 3 verslagen. 
 • Let op: je hebt nu in totaal 7 verslagen, 3 daarvanmoeten van een en dezelfde persoon zijn. Er mag ook een behandeling van een dier, een afstandsbehandeling en/of een zelfbehandeling bij zijn.
 • Alle verslagen (dus ook de 4 die door de mentor beoordeeld zijn) worden een week voor het examen naar de TOM organisatie gestuurd. 
 • De examinator beoordeelt de verslagen en neemt deze ca. 2 dagen voor het examen samen met jou door. Dit gebeurt telefonisch. Je hebt dan de gelegenheid enkele zaken toe te lichten. De examinator geeft na het gesprek meteen de uitslag of de verslagen voldoende zijn. Als er eventueel opmerkingen of onduidelijkheden over de verslagen zijn, kan de examinator informatie opvragen bij mentor.
 • Op het moment waarop jij voldoende vertrouwen hebt meld je je via de website aan voor een examen.
 • Voor het examen die je het boek gelezen te hebben.
 • Je legt het examen af.
 • Heb je het examen goed gedaan dan hoor je meteen dat je geslaagd bent.
 • Dit wordt door de examinator gecommuniceerd met de Touch of Matrix organisatie.
 • Je meldt je via de website aan voor de eerstvolgende diploma-uitreiking waar je de licentieovereenkomst tekent waarin vastgelegd is dat je de naam Touch of Matrix mag gebruikenom jezelf te profileren als therapeut. Na deze administratieve handelingen gaan we het behaalde therapeutschapvieren. Alle mentoren en examinatoren zijn daarvoor uitgenodigd. Hoe leuk is dat. J
 • Stap 3: De supervisiebijeenkomst, deelname aan de ééndaagse ‘Op Koers’ en het examen, dien je af te ronden binnen 6 maanden.

  Na het voltooien van Stap 1 maar vóór het examen neem je deel aan één van de Stralen oftewel de Specials.

  Voor het gehele traject tot therapeut wordt 18 maanden aangehouden. Duurt het voor jou langer? Dan kan er met de Touch of Matrix organisatie naar een oplossing gekeken worden. Dit kan echter inhouden dat er eventueel het een en ander herhaald dient te worden.

  Note: Er zijn cursisten die hele goede behandelingen geven maar moeite hebben met het documenteren daarvan. Deze kunnen dat aangeven en kunnen de verslagen eventueel mondeling toelichten. 

Intake

Veel therapeuten maken gebruik van een intakeformulier inclusief Informed Consent. Je kunt hier klikken om het intakeformulier te downloaden zoals Günther die gebruikte.

 

Goed om te weten

 • Elke therapeut moet jaarlijks deelnemen aan een van onze nascholingsdagen. Bij niet verschijnen op een van de nascholingsdagen vervalt het therapeutschap en wordt de toestemming voor het gebruik van de Touch of Matrix-naam automatisch ingetrokken.
 • Het Touch of Matrix opleidingscentrum behoudt zich het recht alle therapeuten in de loop der jaren opnieuw op te roepen voor een vaardigheidstest.
 • Touch of Matrix heeft het recht het therapeutschap en het daarbij behorende recht op gebruik van de naam direct in te trekken wanneer de therapeut handelt in strijd met het protocol of wanneer deze moedwillig blijk geeft zich niet te willen houden aan het Touch of Matrix gedachtegoed.
 • Touch of Matrix behoudt zich te allen tijde het recht de voorwaarden met betrekking op het therapeutschap bij te stellen en/of aan te scherpen.
 • Touch of Matrix behoudt zich het recht voor incidenteel, met onderbouwing, af te wijken van de voorwaarden.