Inschrijf- en Annuleringsvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 • U kunt zich voor een module alleen inschrijven door toezending van het inschrijfformulier op de website. Uw inschrijving beschouwen we als bindend.
 • Na opsturen of mailen van uw inschrijfformulier ontvangt u zo spoedig mogelijk een factuur voor deelname betreffende module.
 • U wordt verzocht uw betaling na ontvangst van de factuur over te maken op Rabobank ibannummer NL 32 RABO 0105997005 t.n.v. Touch of Matrix, Enschede o.v.v. uw naam en factuurnummer.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Uw recht op deelname is pas gegarandeerd zodra de factuur betaald is.
 • Uitzonderingen alléén na telefonisch overleg met Touch of Matrix.
 • Touch of Matrix behoudt zich het recht voor de module te annuleren bij onvoldoende belangstelling. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende module.
 • Bij het, op verzoek van de deelnemer, wijzigen van de datum van deelname zal, als zijnde administratiekosten, 10% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat u door dringende omstandigheden van uw inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht. Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Meer dan 10 dagen voor deelname worden u 35 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • Binnen 5-10 dagen voor deelname restitutie van 75% – minus 35 euro administratiekosten.
 • Binnen 4 dagen voor deelname restitutie van 50% – minus 35 euro administratiekosten.
 • In gevallen van overmacht kunnen we uw deelname verschuiven naar een andere datum.
 • Overmacht ter beoordeling Touch of Matrix en aanvraag daarvoor alléén telefonisch (+31) -6-15194671 
 • Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger deel te laten nemen, maar indien er een wachtlijst is zullen de mensen op de wachtlijst voorgaan. Neem hiervoor contact op

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op uw inschrijving voor een belevenisavond of ontmoetingsbijeenkomst.