Inschrijf- en Annuleringsvoorwaarden

Binnenkort verschijnen hier de voorwaarden voor Matrix 2020.

Inschrijfvoorwaarden

 • U kunt zich alleen inschrijven door toezending van het inschrijfformulier op de website. Uw inschrijving beschouwen we als bindend.
 • Na opsturen of mailen van uw inschrijfformulier ontvangt u zo spoedig mogelijk een factuur voor deelname.
 • U wordt verzocht uw betaling na ontvangst van de factuur over te maken op Rabobank ibannummer NL 32 RABO 0105997005 t.n.v. Touch of Matrix, Enschede o.v.v. uw naam en factuurnummer.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Uw recht op deelname is pas gegarandeerd zodra de factuur betaald is.
 • Uitzonderingen alléén na telefonisch overleg met Touch of Matrix.
 • Touch of Matrix behoudt zich het recht voor de aanmelding te annuleren bij onvoldoende belangstelling. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden.
 • Bij het, op verzoek van de deelnemer, wijzigen van de datum van deelname kunnen als zijnde administratievergoeding, kosten in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor deelname aan een Introductie-event. 
U heeft voor een introductie-event tot 7 dagen voor aanvang de gelegenheid kosteloos te annuleren. Daarna is annulering mogelijk maar dient het deelname bedrag wel betaald te worden. U mag iemand anders in uw plaats deel laten nemen.

 

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden van uw inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er kosten in rekening gebracht. Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Meer dan 30 dagen voor deelname worden u 50 euro annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Binnen 20 dagen voor deelname restitutie van 75% 
 • Binnen 10 dagen voor deelname restitutie van 50% 
 • Binnen 2 dagen voor deelname is geen restitutie
 • In gevallen van overmacht mag u de deelname doorschuiven naar een andere datum
 • Overmacht ter beoordeling Touch of Matrix en aanvraag daarvoor alléén telefonisch (+31) -6-15194671 
 • Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger deel te laten nemen.