10 jaar Touch of Matrix

Privacy Policy

Touch of Matrix kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de websites en/of diensten van Touch of Matrix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan Touch of Matrix verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw straat- en huisnummer
  • Uw postcode- en plaatsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Doelen van de verwerking
Touch of Matrix verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Touch of Matrix uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van opleidingen, cursussen of behandelingen.

Bewaartermijn
Touch of Matrix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Touch of Matrix verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken of opslaan (zoals accountant of hosting) hebben we een verwerkersovereenkomst om privacy en veiligheid te garanderen

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van Touch of Matrix worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Touch of Matrix gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt.

Google Analytics
Touch of Matrix maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Touch of Matrix te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze gegevens kunnen tot 50 maanden bewaard blijven en worden hierna automatisch vernietigd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Touch of Matrix heeft hier geen invloed op. Touch of Matrix heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons sturen via onderstaande gegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Touch of Matrix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Touch of Matrix maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Touch of Matrix verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@touchofmatrix.nl.

Touch of Matrix is als volgt te bereiken:

Opleidingscentrum:
Zutphen

Postadres:
Ijsselkade 24a
7201 HD  ZUTPHEN
0031-6-15194671
wij prefereren contact via info@touchofmatrix.nl